Copyright en Disclaimer

Copyright en Disclaimer

Veerbootgids.nl is een informatieve website voor particuliere en niet-commerciële doeleinden. De inhoud van deze website is elk moment onderhevig aan wijzigingen, zonder daarover een mededeling te doen.

Juistheid

Ondanks de grote inspanning en zorgvuldigheid om de meest actuele en juiste informatie weer te geven kan het voorkomen dat inhoud onjuist is. Dit geldt ook voor de inhoud waarnaar verwezen wordt vanuit deze website. De aangeboden informatie biedt geen garantie en aanspraak op juistheid. Veerbootgids is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruiken van de getoonde (en mogelijk foutieve) inhoud.

Kom je door verouderde informatie onjuistheden tegen? Laat het ons weten via de contactpagina.

Auteursrecht

De rechten van de inhoud op deze website ligt bij Veerbootgids, haar licentiegevers en de betreffende partij zoals vermeld in de voettekst. Het verspreiden, kopiëren of gebruik op welke manier dan ook van de inhoud van deze website, mag uitsluitend met vermelding van Veerbootgids.nl. In zijn algemeenheid zijn deze licentievoorwaarden van toepassing.